Sau e doar un mit?

Clipul de mai jos asamblează rezultatele în oridinea cronologică a filmărilor: