Au terminat toate problemele de pe lume, au construit toate autostrăzile și au asfaltat toate drumurile din România. A mai rămas o singură problemă nerezolvată. O problemă pe care nici americanii nu știu cum s-o abordeze. Și ce face statul român? Ce a făcut și în cazul jocurilor de noroc online. Nu știm și nu avem capacitatea de a impozita câștigurile deci interzicem această practică. În România este ilegal să participi la jocuri de noroc online. Punct. 🙂

Așa și cu dronele. Nu știm ce să facem cu ele… le interzicem.

Din 21 ianuarie nu mai avem voie să zburăm cu drone așa cum ne trece nouă prin cap. Trebuie s-o facem în zone nepopulate și cu aprobare în prealabil. E un lucru relativ normal. De multe ori m-am uitat cu groază la diferite evenimente cum drone din alea mari de 4 kilograme planează deasupra unei mase compacte de oameni. Din păcate, treburile astea s-ar putea transforma în niște accidente destul de neplăcute. Nici tehnologia nu este ceva extrem de sigur și nici piloții nu sunt certificați în vreun fel. Riscurile sunt mari. Așa că un astfel ordin este binevenit în acest caz.

Dar, dronele astea de jucărie sunt ușoare. Au sub 1 kg masa la decolare. Ceea ce, pentru un moment scurt, m-a făcut să mă bucur. Puteam în continuare să mă plimb cu drona în portbagaj și să ies să filmez un peisaj sau ceva mișto de pe marginea drumului. Dar nu, m-am înșelat amarnic. Ordinul îți da voie să zbori cu drone de sub 1 kg dar nu cumva să ai o cameră atașată că e de rău. Partea asta chiar nu o înțeleg. Au fost deranjați oare de filmarea lui Brylu cu începuturile de autostradă?

Mai e un aspect. Cred că cineva încearcă să elimine filmările făcute de amatori. Practic, amatori ca mine au început să umple youtube-ul cu filmări din diverse zone și să-și facă portofolii și să se facă cunoscuți. Se promovau automat. Cei care filmează profesionist ridică mai cu grijă o dronă de 4-5.000 EUR în aer. Nu se plimbă cu jucăria în portbagaj și o scot la joacă de câte ori au chef. E normal. E o investiție mare și un risc și mai mare de a pierde tot într-o secundă.

În acest moment nu este prevăzută nicio pedeapsă dar probabil că vor fi prevăzute în regulamentul de implementare.

Așa că adio filmări din dronă făcute de amatori. Fie drona cât de mică tot îți trebuie ceva aprobări și vom putea filma doar în zone nepopulate… pe câmp. Și să te plimbi cu drona fără cameră nu e fun deloc. Nu e avion sau elicopter ca să necesite îndemânare și să ai satisfacții dintr-un zbor de agrement. E un obiect care zboară și știe să stea într-un relativ punct fix în aer. Asta cu faptul că nu ai voie cu cameră pe dronă mi se pare absurd.

Mă întreb dacă sateliții care zboară destul de des deasupra României au voie să facă asta, mai alesc că au peste 150 KG, au camere la bord și zboară în dorul lelii fără pilot. Oare le trebuie o aprobare la fiecare trecere? 🙂 (bine, ăla nu e spațiu aerian pentru noi pământenii… poate doar pentru aia mici și verzi 🙂 )

Bine că nu am apucat să deschid magazinul online de drone pe teamdronat.ro că rămâneam cu dronele în stoc. 🙂

Pentru clienții care vor filmare aeriană vom putea în continuare să lucrăm doar că va trebui să avem dronă omologată, aprobare pentru zborul respectiv, să filmăm într-o zonă fără locuințe și să avem asigurare în genul RCA.

Ministerul transporturilor versus Drone

Textul legii:

Având în vedere dezvoltarea continuă a industriei aeronautice în ceea ce priveşte fabricaţia şi utilizarea aeronavelor fără pilot la bord,
luând în considerare faptul că pe plan internaţional nu au fost stabilite încă standarde comune de certificare şi operare a aeronavelor civile fără pilot la bord,
ţinând cont de faptul că la nivelul Uniunii Europene pachetul de reglementări în domeniului aeronavelor civile fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg, urmează să fie finalizat până în anul 2016, în timp ce aeronavele civile fără pilot la bord, cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, rămân sub incidenţa reglementărilor naţionale emise de statele membre ale Uniunii Europene,
pentru a permite operarea în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord, până la emiterea pachetului de reglementări europene şi naţionale specifice care să acopere atât domeniul certificării, cât şi domeniul operării acestor aeronave,
3 în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1.
(1) Operarea aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord în spaţiul aerian naţional este permisă numai în zone de spaţiu aerian segregat temporar, înfiinţate, alocate şi activate conform reglementărilor aplicabile în vigoare.
(2) Zonele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în întregime în spaţiul aerian de clasă G, iar limita verticală superioară a acestora trebuie să fie cu cel puţin 150 m sub limita minimă a spaţiului aerian controlat.
(3) Cererea pentru înfiinţarea zonei prevăzute la alin. (1) se transmite de către operatorul aeronavei Autorităţii Aeronautice Civile Române cu cel puţin 45 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea activităţii. Modelul cererii şi informaţii privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publică pe pagina proprie de internet a Autorităţii Aeronautice Civile Române www.caa.ro.
(4) Alocarea şi activarea zonelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile.
Art. 2.
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) operator al aeronavei – persoană fizică sau juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi care solicită în acest scop înfiinţarea unei zone de spaţiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;
b) spaţiu aerian de clasă G – zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.
Art. 3.
O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg poate fi operată în spaţiul aerian naţional, în condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine un certificat de înmatriculare;
b) deţine un certificat de tip şi un certificat de navigabilitate, conform cu reglementările europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE;
c) operatorul aeronavei este certificat, după caz, în funcţie de operaţiunile aeriene civile desfăşurate, în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile emise la nivel naţional sau cu cele emise la nivelul Uniunii Europene;
d) aeronava este asigurată, conform legii, pentru daune produse terţilor.
Art. 4.
O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg poate fi operată în spaţiul aerian naţional, în condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;
b) în cazul în care aeronava are o masă maximă la decolare mai mare de 15 kg, deţine un permis de zbor naţional emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un document de certificare tehnică echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
c) aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor.
Art. 5.
(1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează operatorul unei aeronave civile motorizate fără pilot la bord de obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional.
(2) Prezentul ordin nu se aplică:
a) aeromodelelor, aşa cum acestea sunt definite şi clasificate de către Federaţia Internaţională de Aeromodelism şi de către Federaţia Română de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competiţiilor, demonstraţiilor aeriene sau al altor manifestaţii oficiale organizate de Federaţia Română de Modelism;
b) aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât:
– sunt operate într-o zonă deschisă, fără construcţii cu destinaţia de locuinţă;
– sunt operate fără depăşirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanţă pe orizontală şi de 100 m distanţă pe înălţime faţă de această persoană;
– nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date.
(3) Răspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operării aeromodelelor şi aeronavelor prevăzute la alin. (2) revine în totalitate persoanelor care asigură comanda acestora de la sol.
Art. 6.
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe propria pagină de internet, www.caa.ro, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3).
(2) Până la data de 30 iunie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va elabora şi va supune aprobării ministrului transporturilor proiectele reglementărilor aeronautice civile naţionale privind operarea în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord şi care au masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg.
Art. 7.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Art. 8.
Prezentul ordin se aplică până la data de 30 ianuarie 2016.

p. Ministrul transporturilor,
Constantin Matei,
subsecretar de stat
Bucureşti, 13 ianuarie 2014.
Nr. 8.Ce mai cauta lumea pe google (lista generata automat):
  • https://razvanbb ro/ministerul-transporturilor-interzice-dronele/